Akční cena na tento měsíc

Potřebujete revizi plynu? Vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
či bytový dům (BD) vyžadují revizní zprávu o provedené revizi plynu? Nebo je důvod zcela jiný? Máte odpojený plynoměr a uvažujete o obnovení dodávky plynu? V tom případě budete potřebovat novou revizní zprávu. Po době delší dobu než 6 měsíců, pak i tlakovou zkoušku. Pokud potřebujete provést revizi plynu pro tyto, nebo jiné účely, volejte na +420 776 833 722. Základní cena za provedení revize plynu s tlakovou zkouškou je 800,- Kč. Všechny ostatní ceny najdete v samostatné části Ceny, které jsou platné pro oblast Praha.

Provozní revize plynových zařízení

  • dle vyhlášky číslo 85/1978 musejí být prováděny pravidelně jedenkrát za tři roky
  • kontroly těsnosti provádíme prováděny detektory plynu MRU 300 HC a GI - 03 M
  • kontroly přítomnosti oxidu uhelnatého CO provádíme detektorem GCO 100
  • Přehled prováděných úkonů při revizi plynu

    Při provádění revize plynu se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pa umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontoluje se rovněž rozmístní plynvých spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jaho větrání. Provádí se též kontrola těsnosti veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Je rovněž prováděna kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého CO. V souhrnu to tedy znamená:

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
  • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
  • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
  • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
  • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
  • Neprovádíme. . .

  • opravy, servis, prohlídky, seřízení, ani čištění plynových spotřebičů.
  • Pomoc hledejte u servisních techniků plynových zařízení!
  • Kontakty:

    Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
    Ke škole 1398/1
    Praha 4, 149 00
    telefon: +420 776 833 722
    e-mail: revize@plynu.cz
    www.revize-plyn.eu

    Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
    Štichova 644/32
    Praha 4, 149 00
    telefon: +420 776 640 363
    e-mail: info@revizeplynu.eu
    www.revizeplynu.eu

    Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
    Dvořákova 458
    Blatná, 388 01
    telefon: +420 607 235 258

    Jan Kylar - revize plynu Praha a okolí
    Brunclíkova 1722/19
    Praha 6, 162 00
    telefon: +420 722 904 009
    e-mail: info@revizep.cz
    http://www.revizep.cz