Provozní revize plynových zařízení

 • dle nařízení vlády č. 191/2022 musejí být prováděny pravidelně jedenkrát za tři roky
 • kontroly těsnosti provádíme prováděny detektory plynu MRU 300 HC a GI - 03 M
 • kontroly přítomnosti oxidu uhelnatého CO provádíme detektorem GCO 100
 • analýzy spalin provádíme analyzátory Wöhler A400 Pro a Testo 310
 • Přehled prováděných úkonů při revizi plynu

  Při provádění revize plynu se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pa umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontoluje se rovněž rozmístní plynvých spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jaho větrání. Provádí se též kontrola těsnosti veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Je rovněž prováděna kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého CO. V souhrnu to tedy znamená:

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
 • Neprovádíme. . .

 • opravy, servis, prohlídky, seřízení, ani čištění plynových spotřebičů.
 • Pomoc hledejte u servisních techniků plynových zařízení!
 • Kontakty:

  Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: revize@plynu.cz


  Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: info@revizeplynu.eu


  Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258