Provozní revize plynových zařízení

 • dle nařízení vlády číslo 191/2022 musí být prováděna pravidelně jedenkrát za tři roky
 • kontroly těsnosti provádíme detektory plynu MRU 300 HC a GI - 03 M
 • kontroly přítomnosti oxidu uhelnatého CO provádíme detektorem GCO 100
 • analýzu spalin u "B" spotřebičů provádíme analyzátory Woehler A400 Pro a Testo 310
 • Jak postupujeme během revize plynu

  Kontroluje se umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, uzávěrů na jednotlivých stoupacích vedeních včetně prostupů stavebními konstrukcemi, dále pak funkčnost a těsnost regulátorů tlaku plynu, kontrolu připojení plynoměrů, jejich uzávěrů a uzávěrů jednotlivých plynových spotřebičů. rozmístění plynových spotřebičů z důvodu umístění v dostatečně větratelném prostoru. Provádí se kontrola těsností veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Je rovněž prováděn test přítomnosti oxidu uhelnatého CO a u vybraných typů spotřebičů analýza spalin. Vyhodnocují se všechny podmínky bezpečného provozu. V souhrnu se tak kontroluje:

 • hlavní uzávěr plynu
 • regulátor tlaku plynu
 • ležaté a stoupací vedení
 • připojení plynoměrů a jejich výrobní čísla
 • umístění a funkčnosti plynových spotřebičů
 • dostatečný objem místnosti a větrání spotřebičů
 • vizuálně domovní a spotřební plynovod
 • těsnost všech závitových spojů
 • prostupy stavebních konstrukcí
 • přítomnost oxidu uhelnatého
 • analýzou spalin stav spotřebičů v provedení "B"
 • Provozní revize plynu pro Jihočeský kraj

 • domovní plynovody, spotřebiče do výkonu 50kW
 • průmyslové plynovody, kotle s výkonem 50kW
 • zkoušky topišů plynových kotelen
 • VTL, STL a NTL plynovody - PROPAN, LPG, CNG, BIOPLYN
 • tlakové stanice lahví LPG
 • zásobníkové tlakové stanice PROPAN, LPG, CNG, BIOPLYN
 • zkoušky obsluhy zásobníkových tlakových stanic PROPAN, LPG, CNG, BIOPLYN
 • alternativní pohon motorových vozidel BENZIN-LPG, CNG
 • Neprovádíme. . .

 • opravy, servis, prohlídky, seřízení, ani čištění plynových spotřebičů.
 • Pomoc hledejte u servisních techniků plynových zařízení!
 • Kontakty:

  Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: revize@plynu.cz


  Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: info@revizeplynu.eu


  Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258